KARISMA 

Кыргызстан

KARISMA 

Уникалдуу “Karisma” стоматологиялык борбору калктын тиштеринин, ооз кдйнн тазалыгын сактоо боюнча так жана даана белгиленген башкы баалуулуктардын бекем пайдубалына негизделген. Негизги максат – кариести алдын алуу, тиштин табигий тзлшн сактоо, т.а. 20/80 программасы боюнча ишт. Аталган программа боюнча 80 жаш куракка чыккан адамда 20 дан кем эмес знн таза жана сак тиштеринин болушу ктлт. Негизги милдеттер – тиштерди таза сактоо, аларга кам кр маселелери боюнча калктын сабаттуулугун жогорулатуу, тиш ооруларын алдын алуу максатында мезгил мезгили менен тиш догдурга кайрылуу сыяктуу туура адаттарга кндр, оорутпай жасалган жогорку сапаттагы стоматологиялык тейл кызматтарын крст жана адамдарга кооз жана жарашыктуу жылмаюуларды тартуулоо